28 اسفند 1397
مرکزي

پل آجری سوریان

رودخانه سوریان، از رودخانه‌های معروف فارس به‌شمار می‌رود و با توجه به ترددهای مکرر در این مسیر، پل‌هایی بر روی آن ایجاد شده است؛
یکی از این پل‌ها، پلی آجری متعلق به دوران صفویه است.
تاریخ نگاران زمان احداث این پل را به نیمه‌های سده هفتم تا اوایل سده هشتم هجری، تخمین زده‌اند؛ در بعضی متون تاریخی، از این پل
آجری به‌نام پل بزرگ، یاد شده است.

پل بزرگ، دارای یک دهنه و دو پایه با قوسی هشتی بوده که معماران آن زمان با جلوه‌ای زیبا و هنری آن را احداث کرده‌اند؛ این پل نیز از آثار ثبت شده تاریخی سوریان به شمار می‌رود.

پل آجری یا پل بزرگ واقع در ورودی جنوبی سوریان با مصالح آجر چهار گوش مربعی شکل و ملات ساروج با مهندسی دقیق احداث شده است.این پل به منزله یک نقطه ارتباطی ژئواستراتژیک تاریخی و دارای موقعیت سوق الجیشی بوده است.

احمالا با توجه به قدمت بوانات و وجود آثار تاریخی مربوط به عهد ساسانیان وماقبل آن این پل منسوب به عهد صفوی نیز قدمتی بیش از صفویه دارد وشاید در عهد صفوی مرمت وباز سازی شده باشد.این پل در گذشته، واسطه ارتباطی مردم شیراز یزد و کرمان در این شهرستان بوده است.

 

 

منابع: ایسنا ; تاریخ و فرهنگ مردم بوانات

م.دلاوری

مرا دنبال کنید: