28 بهمن 1397
مرکزي

مسجد جامع سوریان

این بنا در مرکز شهرستان واقع گردیده و قدمت آن به دوره ایلخانی می رسد.بنای عظیم مسجد در زمان ساسانیان آتشکده بوده که پس از ورود اسلام تبدیل به مسجد شده است، اگر چه در دوران مختلف مورد بازسازی عمده قرار گرفته و قسمتهایی به آن اضافه شده است قسمتهای داخلی گنبد، منقوش به آیات قرآنی است، که از قرن ششم باقی مانده است…
نمای شرقی این بنا از آجر و ملات ساروج و ضلع های دیگر وستون های مینایی آن از خشت خام است.

م.دلاوری

مرا دنبال کنید: